Kommende kurser:

Alle kurser foregår om onsdagen og er inkl. spisning med start kl. 18.00. Indtil videre vil alle kurser blive afholdt i Kolding Åpark 1, 6000 Kolding. Fremkommer der ændringer, vil dette blive oplyst herinde eller på kursusindbydelserne. 

 

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 18.00-21.00
Generalforsamling, efterfulgt af fagligt kursus. Indkaldelse til GF er sendt ud.

 

Onsdag den 1. maj 2019 kl. 18.00-21.00
Gruppearbejde blandt de tilmeldte om emnerne: Lejeniveau, § 10 og § 11, Huslejenævnet, forbrugsregnskaber, modernisering og markedsføring. 

 

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 18.00-21.00
Erik Aagaard Poulsen fortæller om erfaringerne med den nye lejelov, med udgangspunkt i en gennemgang af lejekontrakten A9. 

 

Onsdag den 13. november 2019 kl. 18.00-21.00
Årets sidste kursus. Emne endnu ikke fastlagt. 

 

Har du ønsker eller ideer til andre kurser, er du altid velkommen til at kontakte formand Charlotte Szocska på cs@szocska.dk eller de resterende bestyrelsesmedlemmer (se info: Bestyrelsen), som herefter vil vende det med de andre i Kolding Udlejerforenings bestyrelse.