De kommende  kurser bliver afholdt i Kolding Hallerne (Sydbank Arena), Ambolten 2-6, 6000 Kolding. Fremkommer der ændringer, vil dette blive oplyst pr. mail. 

Kurser er inkl. spisning med start kl. 18.00.

 

Kommende kurser:
 

Der afholdes 4 kursusaftener i 2023, inkl. generalforsamling. To vil blive afholdt i forår/forsommer og to i efteråret. Så snart emner og datoer er kendte, vil de blive lagt på hjemmesiden.

 

 

Eksempler på tidligere afholdte kurser:

 

I foreningen forsøger vi at variere indholdet i kurserne og tilbyde emner med høj aktualitet. Vi har også spurgt medlemmerne om hvilke emner, de ønsker, hvilket også har bidraget til indholdet. 

I 2022, hvor den nye lejelov trådte i kraft 1. juli, har vi afholdt følgende kurser:

  • ”Lejens størrelse, beregning og regulering i boliglejemål” ved advokat Louise Kaczor fra Danske Udlejere
  • ERFA-grupper om emner som varmeregnskab, fraflytningssyn, §11 mv.
  • "Den nye lejelov" ved advokat Jacob Juul Sandberg.
  • "Gennemgang af den nye lejekontrakt, A10, med gode råd til udfyldelse af §11" ved advokat Erik Aagaard Poulsen.
  • "Gennemgang af verdensøkonomien og rentebilledet" af Dan Vedsted fra Nykredit og efterfølgende ERFA-grupper om diverse formularer, der kan tilgås som medlem af Kolding Udlejerforening - og dermed Danske Udlejere.