De kommende  kurser bliver afholdt i Kolding Hallerne (Sydbank Arena), Ambolten 2-6, 6000 Kolding. Fremkommer der ændringer, vil dette blive oplyst pr. mail. 

Kurser er inkl. spisning med start kl. 18.00.

 

Kommende kurser: 
 

 • Mandag den 24. juni 2024: Denne aften har 2 oplægsholdere. Først er der oplæg omkring "Renteudviklingen og økonomiens indvirkning på prisudviklingen på udlejningsejendomme", som afholdes af Curt Liliegreen, direktør hos Boligøkonomisk Videncenter. Derefter afholdes kursus omkring vigtige opmærksomhedspunkter for udlejer - så man ikke taber penge. Det er foreningens formand, advokat Claus Eland, der giver gode råd til alt fra lejekontrakt, flyttesyn, seneste nyt fra huslejenævnet mv.
 • Tirsdag den 3. september 2024: Aftenens emne er køb og salg ejendomme. Kurset opridser de fokuspunkter, der er i en  ejendomshandel, så ubehagelige overraskelser undgås. 
   
 • Torsdag den 14. november 2024: Kursus omkring konflikthåndtering med lejeren. Lær her hvordan du både undgår en konflikt, og hvordan du kan påvirke udfaldet i en god og konstruktiv retning.

   

Eksempler på tidligere afholdte kurser: 
  

 • Torsdag den 7. marts 2024. Denne aften afholdes den årlige generalforsamling efterfulgt af kursus omkring fremtidsfuldmagter og arv for udlejere. Oplægget holdes af Joe Domino (medlem af foreningens bestyrelse) og Sabrina Sommer, begge advokater fra Andersen Partners.
 • Onsdag den 1. november 2023. Denne aften vil emnerne være ladestandere, energimærkning samt nye regler ifm. EU's bygningsdirektiv. 
   
 • Tirsdag den 5. september 2023: Kursus omkring skimmelsvamp, hvor både biologien, herunder årsagerne, gennemgås samt lejers og udlejers mulighed for at undgå og skadesbegrænse skimmelsvamp. Ligeledes gennemgås juraen omkring skimmelsvamp.
 • Torsdag den 1. juni 2023: Kurset denne aften omhandler forbedringer af lejemål, og helt aktuelt energiforbedringer, samt mulighederne for at opnå højere leje her ved. 
   
 • Mandag den 17. april 2023: Generalforsamling efterfulgt af kursus omkring forbrugsregnskaber. Her vil både det praktiske samt det juridiske ved forbrugsregnskaber blive gennemgået.

 

I foreningen forsøger vi at variere indholdet i kurserne og tilbyde emner med høj aktualitet. Vi har også spurgt medlemmerne om hvilke emner, de ønsker, hvilket også har bidraget til indholdet. 

I 2022, hvor den nye lejelov trådte i kraft 1. juli, har vi afholdt følgende kurser:

 • ”Lejens størrelse, beregning og regulering i boliglejemål” ved advokat Louise Kaczor fra Danske Udlejere
 • ERFA-grupper om emner som varmeregnskab, fraflytningssyn, §11 mv.
 • "Den nye lejelov" ved advokat Jacob Juul Sandberg.
 • "Gennemgang af den nye lejekontrakt, A10, med gode råd til udfyldelse af §11" ved advokat Erik Aagaard Poulsen.
 • "Gennemgang af verdensøkonomien og rentebilledet" af Dan Vedsted fra Nykredit og efterfølgende ERFA-grupper om diverse formularer, der kan tilgås som medlem af Kolding Udlejerforening - og dermed Danske Udlejere.